Αγιοφάραγγο

Ημερήσια εκδρομή

Κυριακή 9 Αυγούστου

Μπάλος- Γραμβούσα

Ημερήσια κρουαζιέρα

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Λουτρό

Ημερήσια εκδρομή

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου