ΠΡΑΙΤΩΡΙΟ

πραιτώριο

Η σημερινή μονή είνα ανδρική , ανάγεται στις αρχές του 19 αιώνα  και ανήκει στους Ορθοδόξους. Βρίσκεται κοντά στη μονή της Φακής. Στο μέρος αυτό ήταν το Διοικητήριο του Πιλάτου, όπου μεταφέρθηκε ο Κύριος αμέσως μετά την ανάκριση από τους Ιουδαίους αρχιερείς Άννα και Καϊάφα. Εδώ εδέχθη τους εμπαιγμούς , τους κολαφισμούς και τα μαρτύρια.

πραιοτώριο2

Κατά τη μεγάλη Παρασκευή τελείται εδώ η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών

μονή Πραιτωρίου

 Στα υπόγεια του Ναού υπάρχει η δεξαμενή της Αγίας Ελένης, η φυλακή του Χριστού και οι φυλακές των Ληστών και του Βαραβά.

προς Φυλακή Χριστούjpg Κατεβαίνοντας στα υπόγεια σπήλαια , συναντάμε τη φυλακή του Χριστού

φυλακή Χριστού

φυλακή χριστού1jpgΤο υπόγειο αυτό σπήλαιο, που βρίσκεται κάτω από τη μονή του Πραιτωρίου χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακή του Χριστού.

φυλακή χριστού3jpg Το ψηφιδωτό που υπάρχει μας δείχνει σε αναπαράσταση τον τρόπο φυλάκισης του Χριστού. Ήταν δεμένα τα χέρια  ενώ  τα πόδια του είχαν περαστεί μέσα από δυο τρύπες και είχαν δεθεί με αλυσίδες.

φυλακή χριστού 4κάτω από τη φυλακή του Χριστού βρίσκονται οι φυλακές των Ληστών και του Βαραβά

φυθλακή Λιστώνjpg

 

φυλακή Βαραβά1Η φυλακή του επικίνδυνου ληστή Βαραβά, που προτίμησαν να ελευθερώσουν οι Ιουδαίοι αντί του Χριστού.