ΠΡΟΒΑΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ

H Προβατική Κολυμβήθρα η επονομαζόμενη Βηθεσδά , βρίσκεται ανάμεσα στο Πρατώριο και τη μονή των Θεοπατόρων.

"‘Εστι δέ εν τοις Ιεροσολύμοις επι τη προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγομένη εβραϊστί Βηθεσδά,……….άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν τη κολυμβήθρα, και εταράσσε το ύδωρ, ο ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο ώ  δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ήν δέ τις άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη έχων εν τη ασθενεία αυτού....."

Η Προβατική Κολυμβήθρα, όπως διαβάζουμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα είχε 5 στοές και εκεί κατέφευγε πλήθος ασθενών.  Κατά καιρούς ένας άγγελος κατέβαινε και τάρασσε  το νερό , όποιος από τους ασθενείς έμπαινε πρώτος, θεραπευόταν  από όποια αρρώστια και αν υπέφερε. 

βηθεσδά ερείπεια Βασιλικής αγ. Ελένης ipsipetis travel

Εδώ, βρισκόταν ένας παραλυτικός 38 χρόνια. Πάντα όμως κάποιος άλλος προλάβαινε να μπει πριν από αυτόν.  Ο Χριστός τον θεράπευσε λέγοντας του  σήκω πάνω πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε.

Το θαύμα αυτό αντί να συγκινήσει και να συνετίσει τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους, τους εξόργισε επειδή ήταν Σάββατο και γι αυτούς η ημέρα του Σαββάτου ήταν αργία.

ηθεσδα. ipsipetis travel

'Οταν λοιπόν είδαν τον παραλυτικό να σηκώνει το κρεβάτι του, αντί να συγκλονιστούν, αφού γνώριζαν ότι ο άνθρωπος αυτός για 38 χρόνια ήταν κατάκοιτος του έκαναν παρατήρηση επειδή είχε παραβεί το νόμο  και σήκωνε το κρεβάτι του την ημέρα του Σαββάτου.

Βηθεσδά ipsipetis travelΒλέπουμε την Προβατική Κολυμβήθρα όπως σώζεται σήμερα

Bhuesd

 

BhuesdaιπσιπετισjpgΤο προσκύνημα ανήκει στους Λατίνους.