ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

 H μονή των Ποιμένων βρίσκεται 2 χιλιόμετρα περίπου  ανατολικά της Βηθλεέμ, στο χωριό Μπετ- Σαχούρ. To Beit Sachoor σήμερα, έχει 12.500 κατοίκους Παλαιστίνιους και Άραβες.  Τη νύχτα των Χριστουγέννων ευρίσκονταν εδώ αγραυλούντες οι ποιμένες, όταν τους επισκέφτηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να τους μεταφέρει τη χαρμόσυνη είδηση της Γέννησης του Χριστού. "Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.  καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ".

 Συγχρόνως Άγγελοι ανεβοκατέβαιναν από τον ουρανό ψάλλοντες το Δόξα εν υψίστοις Θεώ... "καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων· δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.

  Στο χώρο αυτό, που ήδη από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού  είχε αναδειχτεί σαν προσκύνημα, η αγία Ελένη έχτισε ναό πάνω από το σπήλαιο που βρίσκεται  ο τάφος των Ποιμένων.  Τα ονόματα των ευσεβεστάτων Ποιμένων σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας είναι:  (Σατόρ, Αρέπο, Τένετ, Όπερα, Ρότας)μονή Ποιμένων 2 jpg

 Η μονή είναι ανδρική, αφιερωμένη στον Αγγελικό ύμνο " Δόξα εν υψίστοις Θεώ"και είναι μετόχι της Λαύρας του Αγίου Σάββα.  Ο νέος   ναός άρχισε να κτίζεται από το Γέροντα Σεραφείμ, της Λαύρας του Αγίου Σάββα Το 1972, ενώ  οι εργασίες του μαντρότοιχου της μονής ξεκίνησαν το 2003  επί ηγουμενίας π. Ιγνατίου Καζάκου. 

μονή Ποιμένων 3

 

μονή Ποιμένων 4

 Η είσοδος του νέου καθολικού "Δόξα εν Υψίστοις  Θεώ" 

μονή Ποιμένων 5 jpg

 Στη φωτογραφία  φαίνεται η Φιάλη του Αγιασμού.

μονή Ποιμένων 8 jpg

 Το σπήλαιο όπου βρίσκεται ο Τάφος των Ποιμένων.

μονή Ποιμένων 10jpg

 Ο Τάφος των Ποιμένων

 

μονή Ποιμένων 11

 Φωτογραφίες από τη Βασιλική του 5ου αιώνα, που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 μ.Χ

μονή Ποιμένων 12

 Τα ερείπια της Βασιλικής όπως αποκαλύφτηκαν από τις ανασκαφές.

μονή Ποιμένων 13

  gader 21040 1

 Στο χώρο αυτό σύμφωνα με την παράδοση βρίσκονταν τα βοσκοτόπια του Ιακώβ και εδώ έκτισε τον πύργο του Γάδερ, ερείπια του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα.

Εδώ υπήρχαν αργότερα τα χωράφια του Βοόζ και της Ρούθ.

Στα μέρη αυτά έβοσκε τα πρόβατα του ο Δαβίδ, πριν γίνει Βασιλιάς του Ισραήλ. Τα  κτήματα αυτά αργότερα ανήκαν στην Παναγίας μας.