ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΟ ΟΡΟΣ

 

Το  Σαραντάριο όρος βρίσκεται βορειοδυτικά από την Ιεριχώ. Έχει 492 μέρα υψόμετρο από την επιφάνεια της Νεκράς θάλασσας και 98   από τη Μεσόγειο.  Είναι το μέρος όπου έλαβαν χώρα οι Πειρασμοί του Χριστού.  Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή  Ματθαίο, αμέσως μετά την βάπτιση του ο Χριστός, αφού νήστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες  πείνασε. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του ο Διάβολος και  τον πείραξε λέγοντας του. Εάν είσαι Υιός του Θεού πες να γίνουν οι πέτρες ψωμί να φάς. "Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται".  Ο Χριστός που γνωρίζει τις παγίδες του πονηρού, απαντά με  μια φράση  από το Δευτερονόμιο  κεφ 8 :  "Γέγραπται γὰρ ὅτι “οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐν παντὶ ρήματι ἐκπορευομένου διὰ στόματος Θεοῦ".     Ο άνθρωπος δε ζει μόνο με το ψωμί , αλλά έχει ανάγκη  καθετί που απορρέει από το Θεό.  Πρώτιστα πρέπει να είναι σύμφωνος με το Θείο θέλημα.  

Ο Διάβολος  δεν παραιτείται και  συνεχίζει να πειράζει. Τη δεύτερη φορά μάλιστα αφού μεταφέρει το Χριστό στα Ιεροσόλυμα,  δίνει εντολή να πέσει κάτω από το πτερύγιο του Ναού, χρησιμοποιώντας λειψά αγιογραφικά χωρία.  "Γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσι σε μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου" ο Χριστός όμως για δεύτερη φορά , αποφεύγει τον πειρασμό απαντώντας πάλι αγιογραφικά  πως δεν πρέπει να δοκιμάζεις με το παραμικρό την Παντοδυναμία του Θεού. "Πάλιν γέγραπται. Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου".

Την Τρίτη  φορά   "παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῶ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, καὶ εἶπεν αὐτῶ, ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.  Ο Χριστός   τότε του απαντά  "ὕπαγε, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῶ μόνῳ λατρεύσεις. Στο μέρος που έλαβε χώρα ο τρίτος πειρασμός έκτισε μονή ο όσιος Χαρίτωνας, που ήταν γνωστή σαν  Λαύρα Δοκά, από το τοπωνύμιο της κορυφής.

Το 614 οι Πέρσες καταστρέφουν κυρολεκτικά το μοναστήρι,  το οποίο ξανακτίζεται τον 12 αιώνα για να εγκαταλειφτεί οριστικά τον 15 αιώνα.

Σαραντάριο ipsipetis travel jpg

Στη σημερινή της μορφή η μονή ανάγεται στα 1874, όταν ο Αβράμιος ο Πελοποννήσιος την ανακαινίζει και αφιερώνει το καθολικό στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Η πρόσβαση στη μονή γίνεται είτε   με τα πόδια περπάτημα 20 λεπτών,  (είτε   με τελεφερίκ, ή  μικρά mimi bus. Ιεριχώ sarantario1 ipsipetis trave

Εδώ φαίνεται το μέρος όπου αποβιβάζονται όσοι επιλέξουν mini bus, τα οποία συμφέρουν καλύτερα.  Από κει και πάνω η ανάβαση είναι επίπονη  ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Αφού   εισέλθουμε την πύλη της μονής  ανεβαίνουμε τα τελευταία σκαλοπάτια και μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι


Ιεριχώ 1sarantario ipsipetis travel jpg 

Αφού ανεβούμε ακόμα λίγα σκαλοπάτια, φτάνομε στην κορυφή της μονής που είναι περίτεχνα κτισμένη , σαν χελιδονοφωλιά στο στενό βράχο.

Ιεριχώ2sarantario ipsipetis travel

'Ενας πολύ στενός διάδρομος, στα αριστερά του οποίου είναι κτισμένα τα κελιά και το αρχονταρίκι, οδηγεί στο εσσωτερικό.

 

Ιεριχώ 3sarantario ipsipetis travel

Στο τέλος του στενού διαδρόμου υπάρχει ένα  σπήλαιο, που χρησιμοποιείται σαν χώρος ανάπαυσης από τους προσκυνητές.

Ιεριχώ 4sarantario ipsipetis travelpg

Το καθολικό είναι  αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου  και έχει διαστάσεις 7Χ10,70μ.

Ιεριχώ5sarantario ipsipetis travel

 Ιεριχώ 8sarantario ipsipetis travelpg

 Φορητή εικόνα, με θέμα τον τρίτο πειρασμό.

Ιεριχώ 7sarantario ipsipetis travel

 Αφού ανεβούμε μερικά σκαλοπάτια μέσα από το Ναό, θα βρεθούμε στο παρεκκλήσι του Πειρασμού. Κάτω από την αγία Τράπεζα  βρίσκεται ο λίθος, όπου   πάτησε ο Κύριος κατά τη διάρκεια του τρίτου πειρασμού.